Besplatna aktivacija garancije

Podaci o uređaju

DATUM KUPOVINE UREĐAJA

BREND

VRSTA UREĐAJA

VRSTA UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ

CIJENA UREĐAJA

BROJ RAČUNA

NAZIV TRGOVINE

NAZIV TRGOVINE

Osobni podaci

IME I PREZIME

GRAD

POŠTANSKI BROJ

ULICA I KUĆNI BROJ

TELEFON

E-MAIL

MOBITEL